ANA SAYFA SAĞLIK PERSONELİ İŞ İMKANI AİLE BİRLEŞİMİ HABERLER FOTO GALERİ İLETİŞİM İnsan Kaynakları Öğrenci Bilgi Sistemi
Ana Sayfa > Hakkımızda > Teknik ve Yöntemler

Teknik ve Yöntemler

Yabancı dil programlarının uygulanmasında öğrenme-öğretme süreçlerini başarlı kılmak amacıyla öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılmalıdır. Uzman Dil Okulu ailesi olarak Uzman Akademik eğitimcilerimizin olmasının faydasını hayli görüyoruz. Çünkü onlar Akademik çalışmalarını tamamen "Dil Edinimi" üzerine yaptıklarından dolayı Öğretim Yöntemleri ve Tekniklerini sürekli aktif bir şekilde kullanıyorlar.


Uzman Dil’de Kullanılan Öğretim yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

Anlatma yöntemi: Öğretmen merkezlidir. Öğretimde sözlü anlatıma önem verdiği için anlatmayı gerektiren derslerde “yorumlayıcı“, açıklayıcı” ve “belirtici” özellikleriyle olumlu olarak kullanır. Küçük grup çalışmalarında anlatılanların tartışması yaptırılabilir.

Tartışma yöntemi: Öğretmen-öğrenci etkileşimi görülür. Öğrenciler konuyla ilgili düşüncelerini söyleyerek yorum yapabilir. Konu önce küçük gruplar içinde, sonra sınıfta topluca tartışılır. Tartışmadan çıkan sonuç özetlenir.

Örnek olay yöntemi: Öğrenci merkezlidir. Sınıfa bir örnek olay getirilmelidir. Bu örnek olayda bir sorun bulunmalıdır. Olay, hedefler, ilişkiler ve değerler bakımından değerlendirilmelidir. Tartışma sonunda görüş birliği sağlanan öneriler kaydedilerek bu sonuçlardan nasıl yararlanılacağı üzerinde durulmalıdır.

Gösterip yaptırma yöntemi: Gösteri ile kazandırılacak beceriler öğretmen tarafından yapılmalı, yapma işlemi de öğrenci tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu yöntemde öğretmen, becerileri sırayla ve aşamalı olarak öğretmelidir. Tam öğrenme gerçekleşmeden bir sonraki beceriye geçilmemelidir. Yapılacak işler tahtada akış şeması ile gösterilebilir.

Problem çözme yöntemi: Hedefe ulaşmada en etkili yöntemdir. Öğrencilerin kalıcı izli öğrenmelerini sağlar. Bu süreçte problem çözme aşamalarına uyulmalıdır. Sırasıyla problemin farkına varmaları, onu tanımlamaları ve sınırlılıklarını belirlemeleri, dereceler oluşturmaları, verileri toplayarak onları yorumlamaları, dereceli test edip kabul ya da reddetmeleri ve elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunmaları beklenmelidir.

Bireysel çalışma yöntemi: Öğrencinin kendisinin yaparak, yaşayarak öğrendiği öğrenci merkezli bir öğretim yöntemidir. Öğrenci, ili, yetenek ve ihtiyaçlarına göre öğrenme durumunu kendi ayarlar. Bu yöntemi öğrenci kendi başına çalışma yapmak istediği zaman kullanır. Bireysel çalışma yöntemi kullanılırken planlama iyi yapılmalı ve zaman iyi kullanılmalıdır. Öğrenci not alarak ve özet çıkararak çalışabilir.

Yabancı dil öğretiminde öğretim yöntemlerinin yanı sıra kullanılabilecek öğretim teknikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Grupla Öğretim Teknikleri
  • Beyin Fırtınası
  • Gösteri
  • Soru-Cevap
  • Rol Yapma
  • Drama-Yaratıcı Drama
  • Benzetim
  • İkili ve Grup Çalışmaları
  • Eğitsel Oyunlar